ส.ค. 08

การฝึกอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีรีไซเคิลโลหะกลุ่มแพลทินัมจากซากเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว” ฯ

           กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีรีไซเคิลโลหะกลุ่มแพลทินัมจากซากเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้วด้วยกระบวนการโลหวิทยาความร้อน” ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 ณ อาคารฝึกอบรมและสัมมนา กลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมรีไซเคิล กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กพร. 2  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

           ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง เทคโนโลยีรีไซเคิลโลหะกลุ่มแพลทินัมจากซากเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว ด้วยกระบวนการโลหวิทยาความร้อน ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ อาคารฝึกอบรมและสัมมนา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม ส่งแบบตอบรับได้ที่
กลุ่มพัฒนาธุรกิจ  กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  โทรสาร 0 2202 3606
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาธุรกิจ  โทร. 0 2202 3856 และ 0 2202 3904

หมดเขตรับสมัคร  :  วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

ไฟล์เอกสารแนบ

     รายละเอียด
     กำหนดการ
     แบบตอบรับ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.