ติดต่อศูนย์ฯ

ที่ตั้งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2430-6835   โทรสาร.0-2644-8746
Email: saraban@dpim.mail.go.th


ที่ตั้งศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบและเทคโนโลยีรีไซเคิล

977 ถนนพระยาพายัพพิริยะกิจ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2430-6842