รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์

อาคารโลหวิทยาสารละลาย (Hydrometallurgy Building)

ลำดับ
รหัสอุปกรณ์
เครื่องจักร
จำนวน
รายละเอียดเครื่องจักร
ที่ตั้งเครื่องจักร
คู่มือ
การใช้งาน
 1
 PP1
PORTABLE PUMP

4 เครื่อง
ชนิด  :   220 V Single Phase 50 Hz, 0.825 kW
ยี่ห้อ  :  SERFILCO”, “FLUX” or equivalent
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ   40 lpm @ 8 m H2O, Suction ø 1″, Discharge ø 1″
2
PT2
TRANSFER PUMP

24 เครื่อง
ชนิด  :
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
3
PD3
SLURRY PUMP
4 เครื่อง
ชนิด  :   

ยี่ห้อ  :
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
4
TP4
TANK

6 ถัง
ชนิด  :   
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
5
TL5
ถังชะละลายกรด-ด่าง (LEACHING TANK)

4 ถัง
ชนิด  :  Cylindrical Tank
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  : 700×1000 mm, 350 Litre
6
 TS6
STORAGE TANK

 3 ถัง
ชนิด  :   Cylindrical Tank
ยี่ห้อ  : –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :  1000×1500 mm, 1000 Litre
7
 TE7
ถังอิเล็กโทร์ริไฟส์กรด-ด่าง (ELECTROLYSIS TANK)

 7 ถัง
ชนิด  :   Rectangular Tank
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ :  800x800x1000 mm, 600 Litre
8
 VP8
 PROCESS VALVE

 92 หัว
ชนิด  :  
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :   Ball valve
..
ขนาด/ความจุ  :  DN50 Stainless steel SUS 316 L
9
AM10
MIXING AGITATOR

 2 ถัง
ชนิด  :   380 v 3 Phase 50 Hz, 1.0 kW
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  : Stainless steel SUS 316 L  Axial flow turbine dimension ø200 mm Position center With bearing housing With hollow shaft gear motor
10
AL11
LEACHING AGITATOR

 4 ถัง
ชนิด  :   380 V 3 Phase 50 Hz 1.0 KW
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :  Srainless steel SUS 316 L  Axial flow turbine dimension ø200 mm, Position center, With bearing housing “SKF”, “FAG” or equivalent, With hollow shaft gear motor “SEA”, “SUMITOMO” or equivalent