รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์

อาคารโลหวิทยาสารละลาย (Hydrometallurgy Building)

ลำดับ
รหัสอุปกรณ์
เครื่องจักร
จำนวน
รายละเอียดเครื่องจักร
ที่ตั้งเครื่องจักร
คู่มือ
การใช้งาน
 1
 PP
PORTABLE PUMP
4 เครื่อง
Type  :  Centifugal pump
.
Trade mark  :  SERFILCO”, “FLUX” or equivalent
.
Generation  :   –
.
Power  :   220 V Single Phase 50 Hz, 0.825 kW
.
Dimension, Performance & Capacity  :  40 lpm @ 8 m H2O, Suction ø 1″, Discharge ø 1
.
Material & Specification  :  Pump material PVDF, Max temperature 104 °C, Sealless, One pice outer with Screw-on foot, With variable speed control for control flow
ตึกเขียว