รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์

อาคารโลหวิทยาสารละลาย (Hydrometallurgy Building)

ลำดับ
รหัสอุปกรณ์
เครื่องจักร
จำนวน
รายละเอียดเครื่องจักร
ที่ตั้งเครื่องจักร
คู่มือ
การใช้งาน
 1
 PP1
PORTABLE PUMP

4 เครื่อง
ชนิด  :   Centifugal pump
ยี่ห้อ  :  “SERFILCO”, “FLUX” or equivalent
รุ่น  :  220 V Single Phase 50 Hz, 0.825 kW
..
ขนาด/ความจุ   40 lpm @ 8 m H2O, Suction ø 1″, Discharge ø 1″ Pump material PVDF, Max temperature 104 °C, Sealless, One pice outer with Screw-on foot, With variable speed control for control flow
ตึกสีเขียว
2
PT2
TRANSFER PUMP

24 เครื่อง
ชนิด  :  Centifugal pump
ยี่ห้อ  :  “SERFILCO”, “SONDERMANN” or equivalent
รุ่น  :  380 V 3 Phase 50 Hz, 0.5625 kW
..
ขนาด/ความจุ  :  80 lpm@ 10 m H2O, Suction ø 1 1/2″, Discharge ø 1″ Pump material PVDF, Max temperature 104 °C, Magnetic coupled pump
ตึกสีเขียว
3
PD3
SLURRY PUMP
4 เครื่อง
ชนิด  :   Diaphragm pump

ยี่ห้อ  :  “VERSA-MATIC”, “FLUX” or equivalent
รุ่น  :  Compressed air 20 CFM@6 bar
..
ขนาด/ความจุ  :  Flow rate 30 lpm, Suction ø 1″, Discharge ø 1″  Body material PVDF, Diaphragm material Teflon, Max temperature 104 °C, Max air pressure 1.4 bar, Min air pressure 8 bar, Adjustable flow rate
ตึกสีเขียว
4
TP4
TANK

6 ถัง
ชนิด  :   Cylindrical Tank
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :   ø700×1000 mm, 350 Litre
..
ขนาด/ความจุ  :  Srainless Steel SUS 316 L, Thickness 6 mm 
ตึกสีเขียว
5
TL5
ถังชะละลายกรด-ด่าง (LEACHING TANK)

4 ถัง
ชนิด  :  Cylindrical Tank
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :   ø700×1000 mm, 350 Litre
..
ขนาด/ความจุ  :  Srainless steel SUS 316 L, Thickness 6 mm, “FRP Lining R 2110”, “ESTAR R2110”, “VINYL ESTER H5” or equivalent, Thickness 6 mm
ตึกสีเขียว
6
 TS6
STORAGE TANK

 3 ถัง
ชนิด  :   Cylindrical Tank
ยี่ห้อ  : –
รุ่น  :   ø1000×1500 mm, 1000 Litre
..
ขนาด/ความจุ  :  Srainless steel SUS 316 L, Thickness 6 mm
ตึกสีเขียว
7
 TE7
ถังอิเล็กโทร์ริไฟส์กรด-ด่าง (ELECTROLYSIS TANK)

 7 ถัง
ชนิด  :   Rectangular Tank
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :   ø800x800x1000 mm, 600 Litre
..
ขนาด/ความจุ :  PP Thickness 12 mm, But joint Welding, Extrusion Welding, With overflow tank 800x200x400 mm, With built in circulation system, Circulation pump, Circulation tube, Eductor 6 sets
8
 VP8
 PROCESS VALVE

 92 หัว
ชนิด  :  Ball valve
ยี่ห้อ  :  “VRF”, “KITZ” or equivalent
รุ่น  :   DN50
..
ขนาด/ความจุ  :   Stainless steel SUS 316 L
ตึกสีเขียว
9
AM10
MIXING AGITATOR

 2 ถัง
ชนิด  :   Axial flow turbine dimension ø200 mm Position center With bearing housing With hollow shaft gear motor
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :   380 v 3 Phase 50 Hz, 1.0 kW
..
ขนาด/ความจุ  : Stainless steel SUS 316 L
ตึกสีเขียว
10
AL11
LEACHING AGITATOR

 4 ถัง
ชนิด  :   Axial flow turbine dimension ø200 mm, Position center, With bearing housing “SKF”, “FAG” or equivalent, With hollow shaft gear motor “SEA”, “SUMITOMO” or equivalent
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :   380 V 3 Phase 50 Hz 1.0 KW
..
ขนาด/ความจุ  :  Srainless steel SUS 316 L  Axial flow turbine dimension ø200 mm, Position center, With bearing housing “SKF”, “FAG” or equivalent, With hollow shaft gear motor “SEA”, “SUMITOMO” or equivalent
ตึกสีเขียว
11
FP12
เครื่องกรองตะกอน (FILTER PRESS)
 2 เครื่อง
ชนิด  :   Horizontal
ยี่ห้อ  :  “MAXXFIL”, “NETZSCH” or equivalent
รุ่น  :
..
ขนาด/ความจุ  :  Sludge volume 100 Lite, Plate 470 x470 mm, Number of chambers 20, Sludge thickness 30 mm, Plate PP, Structure Steel, Hydraulic clamping, Manual plate movement
ตึกสีเขียว
12
RF13
RECTIFIER
1 เครื่อง
ชนิด  :  Thyristor control
ยี่ห้อ  :  “SanRex”, “Kraff” or equivalent
รุ่น  :   380 v 3 Phase 50 Hz, 16 kVA
..
ขนาด/ความจุ  :  Voltage 12 Volts (DC), Current 1000 Amps (DC)
ตึกสีเขียว
13
CA14
AIR COMPRESSOR
2 ถัง
ชนิด  :  Reciprocating air compressor
ยี่ห้อ  :  “PUMA”, ‘SWAN” or equivalent
รุ่น  :   380 v 3 Phase 50 Hz, 3.7 kW
..
ขนาด/ความจุ  :  Voltage 12 Volts (DC), Current 1000 Amps (DC)
ตึกสีเขียว
14
SU15
SUMP
ชนิด  :  FRP
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :   500 x 500 x 5OO mm, 100 Litre
..
ขนาด/ความจุ  :  Lining with FRP “ESTAR R211O”, “VINYL ESTERH5” or equivalent, Thickness 3 mm (3 Layers)
ตึกสีเขียว
15
AN17
ANODE (LEAD)
24 อัน
ชนิด  :  Flat Plate
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :
..
ขนาด/ความจุ  :  500×800 mm, 4 pieces per electrolysis tank Pb With 0.5 % Ag, Thickness 4 mm, With Titaniwn Clad Copper Bar
ตึกสีเขียว
16
AN18
ANODE (PLATINIZED TITANIUM)
4 ตัว
ชนิด  :  Flat Plate
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :
..
ขนาด/ความจุ  :  500 x 800 mm, 4 pieces per electrolysis tank  Platinized Titanium Anode, Thickness 1.50 mm, With Titanium Clad Copper Bar
ตึกสีเขียว
17
AI19
ANODE INSULATOR
112 อัน
ชนิด  :  Double Surface
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :
..
ขนาด/ความจุ  :  4 pieces per anode PE
ตึกสีเขียว
18
CT21
CATHODE
18 อัน
ชนิด  :  Flat Plate
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :
..
ขนาด/ความจุ  :  500 x 800 mm, 3 pieces per electrolysis tank  Stainless Steel SUS 304, Thickness 2 mm, With Titanium Clad Copper Bar
ตึกสีเขียว
19
CS22
CATHODE STRIP
36 อัน
ชนิด  :  Edge Position
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :
..
ขนาด/ความจุ  :  2 pieces per cathode PE
ตึกสีเขียว
20
IN24
INSTRUMENT

 

 

ชนิด  : –
ยี่ห้อ  : –
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ  :  –
– Flow Meter
 4 ตัว
ชนิด  :  Magnetic flow Tube Sensor
ยี่ห้อ  :  “KROHNE”, ‘ifm” or equivalent
รุ่น  :  220 VAC 50Hz
การเชื่อมต่อ :  Wafer Type
ความเที่ยงตรง : ±0.3% of RD
ระดับการป้องกัน : IP 67
เอาต์พุตสัญญาณ : 4 -20 mA + Pulse output
..
ขนาด/ความจุ  :  2″
– Material : Liner 1/2″/ NPT Electrode Hastelloy C22
– Process condition : Service Sulfuric acid, Nitric/ Temperature (max) 120°C/ Pressure 40 bar.g/ Flow Range 0-5m^3/h
ตึกสีเขียว
-Temperature Controller
4 ตัว
ชนิด  :  Setting Type (Controller)
ยี่ห้อ  : “KROHNE”, ‘ifm” or equivalent
รุ่น  : 100 – 240 VAC
เอาต์พุตสัญญาณ : Relay
สัญญาณเตือนเอาต์พุต : 3 Output
ประเภทเซ็นเซอร์ : Thermocouple ( CA)
..
ขนาด/ความจุ  :  
ตึกสีเขียว
-Heater
4 ตัว
ชนิด  :  
ยี่ห้อ  : “PROCESS TECHNOLOGY”, “TREBOR” or equivalent
รุ่น  :
แรงดันไฟฟ้า :  240 v (AC) Single Phase
ขนาด/ความจุ  :  Stainless Steel 3000 Watt 
ตึกสีเขียว
21
TR25
RAW WATER TANK
1 เครื่อง
ชนิด  :  Cylindrical Tank
ยี่ห้อ  : –
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ  :  ø 2000 x 3200 mm 10,000 Litre Stainless Steel SUS 304 Thickness 3 mm
ตึกสีเขียว
 22
 WT01
WATER TANK
 1 ถัง
ชนิด  :  Cylindrical Tank
ยี่ห้อ  : –
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ  :  ø 2,000 x 1,600 mm 5,000 Litre Stainless steel SUS 304, Thickness 2 mm
ด้านหลังตึกสีเขียว
23
HT01
H₂O₂ TANK
ชนิด  :  Cylindrical Tank
ยี่ห้อ  : –
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ  :  ø 300 x 350 mm 20 Litre Stainless steel SUS 304, Thickness 2 mm
ด้านหลังตึกสีเขียว
24
WS01
NOX WET SCRUBBRE
1 เครื่อง
ชนิด  : –
ยี่ห้อ  :  “RAK ENGINEERING”, “SIAM GENERAL ENGINEERING” or Equivalent
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ  :  2,000 CFM PP
วัสดุ : PP
ความลึกของการบรรจุ : 1,000 mm
การระบายอากาศ : 5 in. w.g.
จำนวนหัวฉีด : 10
อัตราการไหลของน้ำ : 80 lpm
ด้านหลังตึกสีเขียว
25
 WS02
 ACID WET SCRUBBRE#1
1 เครื่อง
 ชนิด  :  

ยี่ห้อ  :  “RAK ENGINEERING”, “SIAM GENERAL ENGINEERING” or Equivalent
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ  :  2,000 CFM
วัสดุ : PP
ความลึกของการบรรจุ : 1,000 mm
การระบายอากาศ : 5 in. w.g.
จำนวนหัวฉีด : 10
อัตราการไหลของน้ำ : 80 lpm
ด้านหลังตึกสีเขียว
26
WS03
ACID WET SCRUBBRE#2
1 เครื่อง
 ชนิด  :  Cylindrical Tank

ยี่ห้อ  : “RAK ENGINEERING”, “SIAM GENERAL ENGINEERING” or Equivalent
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ  :  2,000 CFM
วัสดุ : PP
ความลึกของการบรรจุ : 1,000 mm
การระบายอากาศ : 5 in. w.g.
จำนวนหัวฉีด : 10
อัตราการไหลของน้ำ : 80 lpm
ด้านหลังตึกสีเขียว
27
WS04
 ALKALINE WET SCRUBBRE
1 เครื่อง
 ชนิด  : –

ยี่ห้อ  : “RAK ENGINEERING”, “SIAM GENERAL ENGINEERING” or Equivalent
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ  :  1,000 CFM
วัสดุ : PP
ความลึกของการบรรจุ : 1,000 mm
การระบายอากาศ : 5 in. w.g.
จำนวนหัวฉีด : 4
อัตราการไหลของน้ำ : 60 lpm
ด้านหลังตึกสีเขียว
28
 WS05
PYRO WET SCRUBBRE
1 เครื่อง
 ชนิด  : –

ยี่ห้อ  :  RAK ENGINEERING
รุ่น  :  –
ขนาด/ความจุ  :  8,000 CFM
วัสดุ : PP
ความลึกของการบรรจุ : 1,500 mm
การระบายอากาศ : 5 in. w.g.
จำนวนหัวฉีด : 21
อัตราการไหลของน้ำ : 310 lpm
ด้านหลังตึกสีส้ม
29
FB01
BLOWER (NOX SCRUBBER)
1 เครื่อง
 ชนิด  : –

ยี่ห้อ  : KRUGER
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ  :  1,000 CFM
วัสดุ : FRP/ PP
กำลังไฟ : 380 v, 3 Phase
กำลังมอเตอร์ : 1.5 kW
กำลังแรงลม : 5 in. w.g.
ใบพัด : FORWARD
ด้านหลังตึกสีเขียว
30
FB02
BLOWER (ACID SCRUBBER)
1 เครื่อง
ชนิด : –
ยี่ห้อ  : KRUGER
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ  :  2,000 CFM
วัสดุ : FRP/ PP
กำลังไฟ : 380 v, 3 Phase
กำลังมอเตอร์ : 1.5 kW
กำลังลม : 5 in. w.g.
ใบพัด : FORWARD
ด้านหลังตึกสีเขียว