ติดต่อเรา

กองนวัตกรรมวัถตุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

กลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมรีไซเคิล (ส่วนกลาง)
โทรศัพท์  0 2430 6842 ต่อ 4211
กลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมแร่ (ส่วนกลาง)
โทรศัพท์  0 2430 6842 ต่อ 4221
กลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมโลหการ (ส่วนกลาง)
โทรศัพท์  0 2430 6842 ต่อ 4231
กลุ่มพัฒนาธุรกิจ (ส่วนกลาง)
โทรศัพท์  0 2430 6842 ต่อ 4241
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน (ส่วนกลาง)
โทรศัพท์  0 2430 6842 ต่อ 4261

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (พระประแดง)