ติดต่อเรา

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (พระประแดง)

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
กลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมรีไซเคิล
โทรศัพท์  0 2463 4845 , โทรสาร  0 2463 3544
กลุ่มวิเคราะห์และตรวจสอบ
โทรศัพท์  0 2463 5942 , โทรสาร  0 2464 2054
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน
โทรศัพท์  0  2464 2395 , โทรสาร  0 2464 2398