ติดต่อเรา

กองนวัตกรรมวัถตุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

กลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมรีไซเคิล (ส่วนกลาง)
โทรศัพท์  0 2202 3897 , โทรสาร  0 2202 3897
กลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมแร่ (ส่วนกลาง)
โทรศัพท์  0 2202 3558 , โทรสาร  0 2202 3558
กลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมโลหการ (ส่วนกลาง)
โทรศัพท์  0 2202 3609 , โทรสาร  0 2202 3609
กลุ่มพัฒนาธุรกิจ (ส่วนกลาง)
โทรศัพท์  0 2202 3904 , โทรสาร  0 2202 3606
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน (ส่วนกลาง)
โทรศัพท์  0 2202  3902 , โทรสาร  0 2202 3902

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (พระประแดง)

กลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมรีไซเคิล (พระประแดง)
โทรศัพท์  0 2463 4845 , โทรสาร  0 2463 3544
กลุ่มวิเคราะห์และตรวจสอบ (พระประแดง)
โทรศัพท์  0 2463 5942 , โทรสาร  0 2464 2054
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน (พระประแดง)
โทรศัพท์  0  2464 2395 , โทรสาร  0 2464 2398